1. maj 2016

Udsmykning af huset

Fondenes Hus’ domicil huser 11 fonde fordelt på 3.500 m². Ejendommen er istandsat og stod klar til indflytning i juli 2013.

Bikubenfonden har engageret den danske billedkunstner Malene Landgreen til at udsmykke Fondenes Hus. Hun har realiseret en kunstnerisk bearbejdning af Bikubenfondens lokale og husets fællesarealer, herunder indgangsparti, trapperum, møderum og kantine.

Landgreen har ved tidligere projekter vist, at hun har et særligt talent for at gå i dialog med arkitekturen og viser også i dette projekt sin brug af kontrastfulde og dynamiske farvesammensætninger.

I dag har Fondenes Hus fået et nyt udtryk, der samler huset og visuelt afspejler den nytænkning og dynamik, som præger fondenes arbejde.

Udsmykning er et vigtigt bidrag til at højne husets karakter og vil derudover uden tvivl være til daglig glæde for såvel ansatte som gæster i huset.

SE VIDEO MED KUNSTNER MALENE LANDGREEN HER: