1. maj 2016

Fondenes Hus' formål

- Et inspirerende bofællesskab for fonde med et samfundsgavnligt sigte

Syv fonde med hver deres samfundsgavnlige virke besluttede sig i december 2012 for at flytte under samme tag i 2013. Sidenhen kom flere fonde til, og huset tæller i 2019 9 fonde og et fagforbund med i alt cirka 80 ansatte.

Formålet med det nye bofællesskab er tredelt:

  • At kunne trække på hinandens kompetencer og erfaringer ved uddelinger af legater og gennemførsel af almennyttige projekter og donationer. Selvom fondene har forskellige formål, vil de enkelte fonde kunne drage stor nytte af den inspiration, der kan hentes fra andre fondes arbejde.
  • At tiltrække flere fonde til et bofællesskab, hvor der er åbenhed og transparens over for omverden, og hvor den enkelte fond kan udnytte synergierne ved at bo sammen med andre fonde uden at give køb på den enkelte fonds selvstændighed. Det er ideen, at Fondenes Hus skal kunne huse mange forskellige typer af fonde, store som små, og at der netop i forskelligheden er en særlig mulighed for gensidig inspiration og samarbejdsmuligheder.
  • At skabe rammerne for potentielt at kunne spare omkostninger ved at dele fællesarealer og servicefunktioner, som eksempelvis reception, mødelokaler, it, administration og andre faciliteter.