Vanførefonden

Vanførefonden støtter aktiviteter og anlæg for fysisk bevægelseshandicappede medborgere, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige.

Fonden har i mere end 60 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at forbedre vilkårene for fysisk bevægelseshandicappede i Danmark.

Fonden giver tilskud til:

  • revalidering
  • forbedring af boligforhold
  • lettelse af transport
  • fremskaffelse af egnede feriehjem og forsamlingslokaler
  • støtte til børne- og ungdomsarbejdet
  • oplysning om fysisk handicappedes problemer