BRFfonden

BRFfonden blev stiftet den 3. marts 1959 af Danmarks Nationalbank, Danske Bankers Fællesrepræsentation og Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber.

Fonden overgik den 1. december 1989 til at være en erhvervsdrivende fond.

BRFfondens formål er:

  • gennem delejerskab af Jyske Bank a/s at videreføre den af Fonden hidtil drevne realkreditvirksomhed og
  • gennem BRFholding a/s i øvrigt at udøve virksomhed inden for det finansielle område navnlig i forbindelse med fast ejendom samt anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

I det omfang Fondens overskud ikke anvendes til konsolidering kan det uddeles til almennyttige eller almenvelgørende formål fortrinsvis som sigter mod fremme af erhvervsvirksomhed, herunder især byggevirksomhed og – finansiering.

BRFfonden kan ikke søges, og den har ikke foretaget uddelinger i 2017. Såfremt der uopfordret bliver sendt persondata til fonden, vil disse blive slettet øjeblikkeligt.

BRFfonden arbejder på at etablere en egentlig hjemmeside som forventes i drift maj 2019.